תנאי שימוש

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון לפני השימוש באתר

על ידי שימוש באתר, הינך מביע הסכמתך לתנאים שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה הנך מתבקש לא להשתמש באתר.

הגבלות על השימוש בחומרים

אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת שופטוגו בע"מ (המכונה " Shoptogo ", "אנחנו", "אותנו", או "שלנו" בזאת). אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר או להפיץ בכל דרך שהיא חומר מהאתר, פרט לכך ניתן להוריד עותק אחד של החומרים למחשב בודד לשימוש לא מסחרי בלבד, בתנאי שאתה שומר ללא שינוי על זכויות היוצרים וכל זכויות קנייניות אחרות. שינויים בחומרים או עשיית שימוש בחומרים לכל מטרה אחרת מהווה הפרה של זכויות יוצרים שופטוגו וזכויות קנייניות אחרות. השימוש בחומר כזה בכל אתר אינטרנט אחר או רשת מחשבים הינו אסור. למעט אם צוין אחרת באתר זה, למעט הסימנים המסחריים, סימני השירות והשמות המסחריים של חברות אחרות, המוצגות באתר זה, כל סימני המסחר, סימני השירות והשמות המסחריים הם קניינה של שופטוגו.

במקרה בו אתה מוריד חומר כלשהוא מהאתר באם קבצים, תמונות ונתונים המלווים את החומר (להלן: "החומר") הם ניתנים לך ברישיון לא בלעדי על ידי שופטוגו. שופטוגו שומרת את הזכות המלאה והזכות השלמה על החומר וכל זכויות הקניין הרוחני בהם. אינך רשאי להפיץ מחדש, למכור, להדר, הפוך, לפרק, או בכל דרך אחרת לשנות את החומר בצורה כלשהיא.

נתוני הרשמה

כדי למנף את הפונקציונליות המלאה של Shoptogo.co.il, מומלץ להצטרף כחבר באתר ("חבר"). אם וכאשר תחליט להיות חבר, אתה מסכים (1) לספק מידע מדויק, עדכני ומלא על עצמך כמתבקש בטופס ההרשמה המתאים, (2) לשמור על אבטחת הסיסמה שלך ולעדכן את המידע כדי לשמור על דיוקם (3) לקיים תנאי שימוש אלה. אתם יכולים לבחון, לתקן, לשנות או לעדכן את פרטי החברות שלך על ידי ביקור בהעדפות שלי בסעיף של האתר. אם כל המידע שמסרת לא נכון, לא מדויק, לא עדכני, או אינו מלא, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להשעות או להפסיק את המנוי ו / או גישה לאתר.

צד שלישי מקושר מהאתר 


אתה יכול להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים באמצעות קישורים או מסגרות מאתר זה. אתרים אחרים אלו אינם בבעלות או בהפעלת Shoptogo.co.il ול Shoptogo.co.il אין שליטה, ואינה נושאת באחריות לאתרי צד שלישי ולגישה באמצעות שירותי Shoptogo.co.il, או כל תוכן של צד שלישי, לרבות אך לא רק את המוצרים, השירותים, דיוקם, ציות לחוקי זכויות יוצרים, חוקיות, הגינות או כל היבט אחר של התוכן או כל שידורי שהתקבלו דרך אתרים כאלה. אתרים אלו עשויים להכיל מידע או חומר בלתי חוקי, בלתי סביר או שיש אנשים אשר עשויים למצוא חומר זה כבלתי הולמת או כחומר פוגע. הכללת קישור כזה או מסגרת אינה מעידה על אישור של אתר זה על ידי Shoptogo.co.il או המפרסמים שלה או הרישיון, או כל קשר עם מפעיליו, והוא ניתן אך ורק לנוחיות שלך. אתה צריך לבדוק את תנאי השימוש של האתר בו הנך מבקר. קישור לכל שירות או אתר זה הוא על אחריותך בלבד.

כתב ויתור

החומרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא בין אם מפורשת או משתמעת.במסגרת שהותרה על פי הדין שופטוגו מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת. שופטוגו אינה ערבה לכך שהפונקציות הכלולות באתר יפעל ללא הפרעה או ללא שגיאות, שפגמים יתוקנו, או שאתר זה או השרת מעביר אותו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. שופטוגו אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש בחומרים הכלולים באתר זה מבחינת נכונותם, דיוקם, מהימנותם, או כל דבר אחר. אתם (ולא שופטוגו) תישאו במלוא עלות של כל שירותי התחזוקה הדורש תיקון או תיקון. החוק החל בעניינים אלה עשוי לאסור על שלילת אחריות מרומזת, לפיכך ההוצאה מן הכלל דלעיל אינה חלה עליכם.

הגבלת אחריות

בשום נסיבות, ובכלל זה, אך לא רק, רשלנות, שופטוגו תהיה אחראית לכל נזקים מיוחדים או עקיפים הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בו, את החומרים באתר זה, גם אם שופטוגו או נציגו המוסמך קיבל הודעה בדבר האפשרות של דמי נזיקין כאמור. בשום מקרה לא שופטוגו ישא באחריות כלפיך בגין נזקים, הפסדים וסיבות פעולה (בין אם של חוזה, עוולה (כולל אך לא רק, רשלנות), או אחרת) עבור הגישה לאתר זה.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות, ולשמור ללא כל נזק את שופטוגו, חברות הבנות שלה ואת השירות של ספקי צד שלישי, ואת מנהליהן, נושאי המשרה, העובדים, הזכיינים וסוכניו, מפני ונגד כל תביעה, נזקים, הפסדים, עלויות הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעת מתוך הפרה (א) שלך של תנאי שימוש אלה, (ב) הפעילויות שלך בהקשר של האתר או כל השירותים הקשורים באתר (לרבות שירותי צד ג'), ו / או ( ג) תקשורת ומחלוקות בינך לבין כל משתמש אחר באתר או צד שלישי (כולל ספק צד שלישי כלשהו או ספק צד שלישי). אנו עשויים להשתתף בהגנה על כל תביעה במחיר שלנו. אתה לא תיישב כל טענה המשפיעה עלינו ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

מדיניות החזרים וביטולים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 ניתן לבטל כל עסקה המתבצעת בחנות המקוונת של שופטוגו בע"מ, לקוחות אשר מבקשים לבטל עסקה צריכים להודיע תוך 14 מיום התחלת השירות ע"י יצירת קשר עם שופטוגו ואנו נבטל את חשבונך בכל עת ללא קנס. אין החזרים חלקיים על חשבונות שבוטלו. לאחר שהחשבון בוטל, קופונים ומבצעים שלך כבר לא יראו על ידי הקונים בתוך האפליקציה במכשיר הנייד.

אחר

כל טענות, סכסוכים או חילוקי דעות העשויים להתעורר מתוך פרשנות, או בכל דרך הקשורים בשימוש שלך באתר זה תוגש באופן בלעדי לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל.